More About HKUST
A A A | School of Engineering
Menu

 


Prof. Hnin Yin Yin NYEIN's Publications


Year: Show All | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Article


Nyein, Hnin Yin Yin; Tai, Li-Chia; Ngo, Quynh Phuong; Chao, Minghan; Zhang, George B.; Gao, Wei; Bariya, Mallika; Bullock, James; Kim, Hyungjin; Fahad, Hossain M.; Javey, Ali, "A Wearable Microfluidic Sensing Patch for Dynamic Sweat Secretion Analysis", ACS Sensors, v. 3, (5), May 2018, p. 944-952 (2018)

Tai, Li-Chia; Gao, Wei; Chao, Minghan; Bariya, Mallika; Ngo, Quynh P.; Shahpar, Ziba; Nyein, Hnin Yin Yin; Park, Hyejin; Sun, Junfeng; Jung, Younsu; Wu, Eric; Fahad, Hossain M.; Lien, Der-Hsien; Ota, Hiroki; Cho, Gyoujin; Javey, Ali, "Methylxanthine Drug Monitoring with Wearable Sweat Sensors", Advanced Materials, v. 30, (23), June 2018, article number 1707442 (2018)

Bariya, Mallika; Shahpar, Ziba; Park, Hyejin; Sun, Junfeng; Jung, Younsu; Gao, Wei; Nyein, Hnin Yin Yin; Liaw, Tiffany Sun; Tai, Li-Chia; Ngo, Quynh P.; Chao, Minghan; Zhao, Yingbo; Hettick, Mark; Cho, Gyoujin; Javey, Ali, "Roll-to-Roll Gravure Printed Electrochemical Sensors for Wearable and Medical Devices", ACS Nano, v. 12, (7), July 2018, p. 6978-6987 (2018)

Bariya, Mallika; Nyein, Hnin Yin Yin; Javey, Ali, "Wearable sweat sensors", Nature Electronics, v. 1, (3), March 2018, p. 160-171 (2018)

 
Research