Menu

 


Prof. Yuanyuan ZHOU's Publications


Year: Show All | 2023

Article


Hu, Min; Zhu, Yanqing; Zhou, Zhongmin; Hao, Mingwei; Harnmanasvate, Chinnatip; Waiyawat, Jutharat; Wang, Yulong; Lu, Jianfeng; An, Qinyou; Li, Xiong; Zhang, Tian; Zhou, Yuanyuan; Cheacharoen, Rongrong; Rong, Yaoguang, "Post-Treatment of Metal Halide Perovskites: From Morphology Control, Defect Passivation to Band Alignment and Construction of Heterostructures", Advanced Energy Materials, September 2023 (2023)

 
Research