Menu

 


Prof. Hanyu GAO's Publications


Year: Show All | 2024 | 2023

Article


Cai, Chengzhi; Li, Lifeng; Guan, Yafang; Huang, Xiaoshan; Ke, Shiqing; Wang, Wenfei; Li, Yu; Yang, Yujuan; Liang, Hong; Li, Shuhua; Wu, Yufang; Gao, Hanyu; Qiao, Zhiwei, "High-throughput computational screening and molecular fingerprint design of metal-organic framework adsorbents for separation of C3 components", Giant, v. 17, March 2024, article number 100223 (2024)

Liu, Xuan; Fang, Yue; Gao, Hanyu, "Effect of SiO<sub>2</sub> nano-interphase on the water absorption mechanism of natural fiber reinforced composites: A multi-scale study", Applied Surface Science, v. 637, November 2023, article number 157942 (2023)

 
Research